Om oss

Vi har tillstånd att ta emot gäster tillhörande personkrets 1 enl LSS.
Vi har några platser lediga på KomBo's korttidshem. Är du intresserad el känner någon som skulle vilja börja på kortis, hör av dej till oss och bestäm en tid för ett besök.
Eller vill du anlita vår assistans, hör av Dej till oss så kan vi bestämma en tid för ett litet besök hos oss!

KomBo som startade 1997 är ett korttidshem för unga funktionsnedsatta.

Det ligger på Hagagatan nära Odenplan i centrala Stockholm och man tar sig lätt till begivenheter på stan.

Vi har sex platser i hemliknande lokaler belägna i ett charmigt hus från 1889.

Tillgängligheten är god och vi har en vacker grönskande bakgård där vi kan sola och grilla. I köket lagar vi all mat, gärna tillsammans med våra gäster.

Älsklingsrätter blir det oftast.

Så långt det går eftersträvar vi ett ekologiskt tänkande i matlagningen.

Vid vackert dukat bord i matsalen avnjuts maten i skenet av levande ljus. I vardagsrummet har vi stor platt-TV, tv-spel och SingStar för den som vill lufta lungorna.

Som en extra bonus kan man få gitarrlektioner och vi har startat en liten musikstudio för inspelningar.

Varje gäst kan få eget rum. Det finns två toaletter.

Syftet med korttidshemmet är avlastning av anhöriga och samtidigt rekreation för den funktionsnedsatte, vilket innefattar önskade aktiviteter på stan.

Vår ambition är att varje gäst ska känna trygghet, äta gott och ha kul i glada vänners lag.

De gäster som vill kan träna inför flytt till eget boende, sk boendeträning, t ex planera, handla, laga mat, tvätta och städa.

De flesta av våra ungdomar anländer fredag efter skolan och åker hem söndag kväll eller måndag morgon men möjlighet finns naturligtvis att stanna längre, t ex under lov, föräldrars semester el dyl.

Undantagsvis kan man ha med personlig assistent.
Välkomna att besöka oss för husesyn och mer information!

KomBo Assistans

Kombo boendeträning bedriver assistans enligt LSS reformens intentioner som främst är valfrihet, självbestämmande, delaktighet, integritet och kontinuitet.

Vår vision är att skapa en enklare och meningsfull vardag för dig.

KomBo Korttidshem

KomBo startade 1997 och var då ett korttidshem för unga rörelsehindrade. KomBos inriktning idag är till barn och unga vuxna från 10-25 år med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd (AST), som enligt LSS har rätt till korttidsvistelse utanför det egna hemmet.